Wednesday, 05/08/2020 - 15:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Xương Giang

Hoạt động tìm hiểu về Luật trẻ em năm 2016 và phòng chống tại nạn thương tích tại trường THCS Xương Giang

Nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trong đội viên, thiếu niên của Liên đội về Luật trẻ em năm 2016; nâng cao nhận thức của thiếu nhi nói chung và học sinh trường THCS Xương Giang nói riêng về các quyền và bổn phận của trẻ em. Tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi; trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tại nạn thương tích. Hưởng ứng tháng “Hành động vì trẻ em” năm 2020.

Ngày 08 tháng 6 năm 2020 thực hiện kế hoạch chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, Liên đội trường THCS Xương Giang chỉ đạo đồng loạt 12/12 Chi đội tổ chức tuyên truyền tìm hiểu về “Luật trẻ em năm 2016” và “phòng chống tai nạn thương tích” vào giờ sinh hoạt lớp dưới các hình thức như: Thi hái hoa dân chủ; Thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tình huống giữa các tổ trong lớp … Thông qua buổi hoạt động các em được tìm hiểu về Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em; Luật trẻ em năm 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Các kỹ năng cần thiết để phòng, chống tai nạn, thương tích; Các hành vi vi phạm quyền trẻ em và chế tài xử phạt theo quy định của pháp luật. Chúng tôi hy vọng các hoạt động của nhà trường sẽ thiết thực và hiệu quả góp phần cùng các cấp chính quyền và mọi người dân quan tâm chăm sóc tốt hơn cho trẻ em của Xương Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Một số hình ảnh các lớp tổ chức cuộc thi