Wednesday, 05/08/2020 - 14:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Xương Giang
  • Xem nội dung chi tiết vui lòng click chuột tại đây: 
  • Di truyền phả hệ thường được ra dưới 2 dạng bài tập sau: xác định kiểu gen cá thể trong phả hệ và tìm xác suất kiểu gen của cá thể trong phả hệ (cá thể đã được sinh ra hoặc dự đoán cá thể sinh ra). 2 dạng bài tập này đều ở mức độ khó, học sinh cần ...
Tài nguyên